Wprowadzenie do Kompetencji Obywatelskich i Społecznych

Skill Level: Beginner

Zrozumienie idei uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego i społecznego.

Skill Level: Beginner

Kultywowanie zdolności estetycznych poprzez eksplorację doświadczeń i emocji.

Skill Level: Beginner

Rozwój kompetencji obywatelskich umożliwia przejście do...


Skill Level: Beginner

Rozumienie definicji kultury i jej ścisłego związku z językiem.


Skill Level: Beginner

Zdobycie Końcowej Odznaki MENTORme z zakresu Kompetencji Obywatelskich i Społecznych.

Skill Level: Beginner