Εισαγωγή στις κοινωνικές δεξιότητες και την πολιτική αγωγή

Skill Level: Beginner

Κατανόηση της δια βίου μάθησης και της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης

Skill Level: Beginner

Καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας μέσω της εξερεύνησης των εμπειριών και των συναισθημάτων.

Skill Level: Beginner

Η ανάπτυξη της πολιτικής αγωγής επιτρέπει την πρόοδο προς μια ...

Skill Level: Beginner

Κατανόηση του ορισμού του πολιτισμού και της στενής σχέσης του με τη γλώσσα.

Skill Level: Beginner

Απόκτηση του MentorMe Civic and Social Skills Final Badge.

Skill Level: Beginner